Päiväkoti Pihka tarjoaa asiakasperheilleen laadukasta varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Salon varhaiskasvatussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta, jossa painottuvat luontopedagogiikka ja liikunta.

Toiminta-ajatuksena on lapsilähtöinen, osallistava ja turvallinen toimintaympäristö. Luomme lämminhenkisen ja turvallisen ympäristön, jossa lapsen on hyvä olla. Toimintakulttuurissamme korostuvat laatu, positiivinen pedagogiikka, laaja-alainen osaaminen, luontopedagogiikka, liikkuen ja leikkien tekeminen, sekä yhdessä toimiminen.

Päiväkoti Pihka tarjoaa lapsille monenmoista aktiviteettia ja touhua. Toiminta suunnitellaan ammattitaidolla, lasten tarpeet ja toiveet huomioiden. Toimintaa rakennetaan vuodenaikojen ja juhlapyhien mukaan. Päiväkodilla on käytössään avarat tilat, jotka jakautuvat eteiseen, leikkitilaan, nukkumatilaan, toimistoon, sekä keittiöön. Ulkoilussa hyödynnämme upeaa lähiluontoa, leikkipuistoja, sekä omaa tunnelmallista pihaamme.

Arvomme

 • Laatu
 • Haluamme panostaa toimintamme laatuun. Henkilökuntamme on koulutettuja ammattilaisia, joilla on varhaiskasvatuksen tietoa ja taitoa, ajantasainen ensiapukoulutus sekä hygieniaosaaminen. Suunnittelemme ja toteutamme pedagogisesti laadukasta toimintaa ja ohjelmaa lapsille, vasua toteuttaen.
 • Positiivinen pedagogiikka
 • Päiväkoti Pihka keskittyy positiiviseen pedagogiikkaan korostamalla lapsen onnistumisia ja vahvuuksia. Positiivisuuteen keskittymällä lapsen käsitys itsestään innokkaana ja taitavana oppijana vahvistuu. Tavoitteemme on luoda lapselle sekä fyysisesti, että psyykkisesti turvallinen ympäristö, jossa hän uskaltaa kokeilla ja erehtyä, elää ja kasvaa yksin ja yhdessä muiden kanssa.
 • Laaja-alainen osaaminen
 • Varhaiskasvatuksen yhtenä tehtävänä on luoda pohjaa lapsen laaja-alaiselle osaamiselle. Vahvistamme lapsen ajattelun ja oppimisen taitoja ja muodostamme lapselle kuvaa omaan elämäänsä osallistuvana ja vaikuttavana yksilönä. Kuuntelemme ja havainnoimme lapsia ja suunnittelemme toimintaa yhdessä lasten kanssa heidän mielenkiinnonkohteensa huomioiden. Harjoittelemme kaunista vuorovaikutusta yhdessä muiden lasten ja aikuisten kanssa ja opimme myös pikkuhiljaa selviytymään arjen puuhista yhä itsenäisemmin. Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet – kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn – kuuluvat eri muodoissaan päiväkotimme arkeen.
 • Luontopedagogiikka
 • Päiväkoti Pihkassa luonto toimii oppimisympäristönämme. Panostamme toiminnassamme luontopedagogiikkaan ja haluamme luoda lapsille vahvan luontosuhteen ja lisätä lasten luontotietoutta. Tutkimme yhdessä luontoa ja tutustumme eri luonnonilmiöihin, sekä opimme ymmärtämään oman toimintamme vaikutuksen luontoon ja ympäristöön. Luontopedagogiikka ilmenee toiminnassamme päivittäin. Nostamme aamupiirissä ja päivän toimintatuokioissa esiin luonnonilmiöitä ja luontoon liittyviä aiheita. Huomioimme ympäröivää luontoa päivittäin ja opimme samalla luonnon kiertoa. Tarkkailemme erilaisia luonnonilmiöitä ja etsimme niille yhdessä selityksiä.
 • Liikkuen ja leikkien
 • Luomme aktiivisen ja liikkuvan toimintakulttuurin päiväkotiimme päivittäisillä liikunnallisilla aktiviteeteilla. Liikumme päivittäin monipuolisesti ohjattujen leikkien yhteydessä ja turvaamme samalla lasten riittävän päivittäisen liikunnan. Leikin merkitys lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta on tärkeä. Leikille pyrimme järjestämään riittävästi aikaa niin, että lapsi saa rauhassa keskittyä etenevään leikkiin yhdessä ystävän kanssa. Yhdessä he oppivat leikkiessä kaiken aikaa, mukavalla tavalla.
 • Yhdessä
 • Päiväkodissa korostetaan yhdessä toimimista ja tekemistä. Lapsi saa tukea omalle kasvulleen ja kehittymiselleen ryhmän aikuisilta ja muilta lapsilta. Toiminta perustuu toisaalta jokaisen lapsen henkilökohtaisiin ja toisaalta koko ryhmälle asetettaviin tavoitteisiin. Toimimme pääasiassa yhtenä ryhmänä, mutta pienryhmätoiminta kuuluu myös osana toimintaamme. Pienryhmissä lasten osallisuus ja yksilöllinen kohtaaminen toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö päiväkodin ja vanhempien välillä on avointa ja tasavertaista, arkista kanssakäymistä, joka pohjautuu avoimuuteen ja luottamukseen. Meidän tehtävämme on turvata lapselle rauhallinen ja kiireetön ympäristö unohtamatta arjen pyöritystä.